Αισθητική Δερματολογία-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αισθητική δερματολογία περιλαμβάνει τόσο επεμβατικές μεθόδους (π.χ. χειρουργικές παρεμβάσεις) όσο και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες ανάλογα με το πρόβλημα.