Λάθη προς αποφυγήν στην οργάνωση της κουζίνας

1. Αγνοείς τις «ζώνες» Ας υποθέσουμε ότι η κουζίνα χωρίζεται σε 3 ζώνες, προετοιμασία, μαγείρεμα, καθάρισμα.