Γύρισες από διακοπές; Ώρα για καθαρισμό προσώπου !

Οι ώρες στην παραλία, όσο ευχάριστες και αν είναι μπορούν να αφήσουν τα σημάδια τους πάνω στην επιδερμίδα του προσώπου αλλά και του σώματος.