Με τον αέρα του νέου ο Κωνσταντίνος Καλόγηρος

Οταν οι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά, κάτι αισιόδοξο γεννιέται.